logo-transparantLactatiekundige praktijk Oegstgeest e.o.

logo-kleinVerhuur Borstkolf

Medela Symphony - Plus huurkolf

Symfony borstkolf

Wilt u een kolf huren, neem dan contact op via: 06-30480896

De Symphony kolf is ideaal voor het op gang brengen van de moedermelkproductie en/of op gang houden als de baby niet rechtstreeks uit de borst drinkt. De Symphony heeft o.a. een 2-fasenkolfsysteem welke de drinkritme van de baby nabootst, kan enkel- of dubbelzijdig gebruikt worden en is buitengewoon stil.

Algemene informatie:

 • De kolf kan 7 dagen per week opgehaald of teruggebracht worden, na een telefonische afspraak
 • De afkolfsets kunnen langere tijd gebruikt worden. De afkolfset die u mogelijk hebt meegekregen uit het ziekenhuis zijn van disposable materiaal en niet geschikt voor langdurig gebruik. Deze sets mogen 24 uur gebruikt worden.

Kosten:

 • Borg € 50,00 (te betalen bij afhalen)
 • Huur per dag: € 3,50
 • Huur per week: € 21,00

Naast de huur van de kolf koopt u een persoonlijk afkolfset.

 • Dubbele afkolfset: € 38,00

Graag adviseer ik u bij de aankoop van een persoonlijke kolf. Ik verkoop kolven en kolfproduchten van het merk Medela maar over ander merken kan ik u ook adviseren.

Huurvoorwaarden

 1.  Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van verhuurder.
 2. Voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat de huurder op de hoogte is van wenselijk gebruik van het artikel.
 3. Huurder verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan en ze slechts in overeenstemming met het doel te gebruiken.
 4. De gehuurde artikelen dienen schoongemaakt retour gebracht te worden. Zo nodig kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht welke contant dienen te worden afgerekend.
 5. Als het artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen (niet als gevolg van slijtage door normaal gebruik) of schade is ontstaan als gevolg van brand, verlies of diefstal, zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de huurder. Tenzij door middel van aantekening daarvan door verhuurder op het verhuurformulier anders blijkt, heeft de huurder het product in onbeschadigde en deugdelijke staat ontvangen.
 6. De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging. Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de huur komen voor rekening van de huurder.
 7. De kosten van bezorgen en/of ophalen zijn voor rekening van de huurder.
 8. Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht het nieuwe adres op te geven.
 9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder of anderen ondervinden van het in bezit zijn of gebruik van het gehuurde artikel.