logo-transparantLactatiekundige praktijk Oegstgeest e.o.

logo-iconConsulten

Persoonlijk begeleidingspakket
Dit zijn 3 consulten op de praktijk (Adriaan Schuurmanlaan 27, Oegstgeest)
1 consult vóór de bevalling en 2 ná de bevalling op door u zelf gekozen tijdstippen.
€ 175
Pré-consult: Informatie over borstvoeding-geven met DVD-beelden (Duur: 60 min) € 60
Consult op de praktijk (Adriaan Schuurmanlaan 27, Oegstgeest) (Duur: 1,5 uur)
Tijdens een bezoek aan de praktijk zal ik:
 • jullie anamnese (voorgeschiedenis) afnemen
 • je baby wegen, meten en zo nodig mondonderzoek doen
 • een voeding observeren
 • tips en adviezen geven ter verbetering en ondersteuning
 • in overleg: een plan van aanpak maken
 • telefonisch follow-up afspraak maken
€ 90
Consult aan huis (bv. tijdens het kraambed) (Duur: 1,5 uur)
Tijdens een bezoek aan huis zal ik:
 • jullie anamnese (voorgeschiedenis) afnemen
 • mondonderzoek doen bij je baby
 • een voeding observeren
 • tips en adviezen geven ter verbetering en ondersteuning
 • in overleg: een plan van aanpak maken
 • telefonisch follow-up afspraak maken
€ 115
Vervolgconsult op de praktijk, (Adriaan Schuurmanlaan 27, Oegstgeest)
incl. eenmalig telefonisch follow-up
€ 40
Vervolgconsult aan huis, incl. eenmalig telefonisch follow-up € 50
Weegconsult op de praktijk, (Adriaan Schuurmanlaan 27, Oegstgeest)
Wil je weten of je baby voldoende drinkt en goed groeit? 
Tijdens een weegconsult wegen we gezamenlijk je kindje en kun
je natuurlijk ook vragen stellen.
Een weegconsult duurt max. 30 min.
€ 30
Weegconsult aan huis
Wil je weten of je baby voldoende drinkt en goed groeit? 
Tijdens een weegconsult wegen we gezamenlijk je kindje en kun
je natuurlijk ook vragen stellen.
Een weegconsult duurt max. 30 min.
€ 40
Kolfconsult op de praktijk, (Adriaan Schuurmanlaan 27,Oegstgeest)
Vanaf een week of 4-6 na de bevalling raad ik aan om te gaan oefenen
met het drinken uit de fles (om flesweigeren te voorkomen) met afgekolfde
moederwelk daarin.
Als je antwoord op maat wilt krijgen over vragen als:
 • welke kolf is geschikt voor mij
 • hoe combineer ik werk en borstvoeding
 • doormeten van uw kolf
neem dan contact op om een afspraak te plannen op de praktijk.
Een kolfgesprek duurt max. 30 min.
€ 30
Kolfconsult aan huis
Vanaf een week of 4-6 na de bevalling raad ik aan om te gaan oefenen
met het drinken uit de fles (om flesweigeren te voorkomen) met afgekolfde
moederwelk daarin.
Als je antwoord op maat wilt krijgen over vragen als:
 • welke kolf is geschikt voor mij
 • hoe combineer ik werk en borstvoeding
 • doormeten van uw kolf
neem dan contact op om een afspraak te plannen op de praktijk.
Een kolfgesprek duurt max. 30 min.
€ 40

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. De lactatiekundige dient dan wel aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Een overzicht van vergoedingen door de diverse ziektekostenverzekeraars kunt u vinden op de website van de Vereniging van Lactatiekundigen (NVL): www.nvlborstvoeding.nl